Mannen og maskulinitet

woman-man-pair-man-and-woman-157949

Med stadig økende undring ser jeg på at fler og fler kvinner søker å forstå mer av seg selv i vårt samfunn, mens mannen uteblir i mange fora. Hva er det som gjør at han går skjeldnere til psykollg, skjeldnere deltar på selvutviklings grupper og workshops, synes det er pinlig med alternative behandlinger og metoder, og ikke ser yoga eller meditasjon som et alternativ for sin egen vekst? Dette viser seg også i miljøer med religiøs praksis. Han går jo sågar sjeldnere til lege?

Vel og merke, disse utsagnene gjelder for landet jeg bor i og observerer.

Så hvorfor er det slik? Oppfattes det med å utvikle seg selv som feminint? Er det det min far kaller; føleri? Eller synes dere menn at dere har det helt fint? Alt er i balanse og harmoni, det er ingenting som kjennes vanskelig eller smertefullt? Du lurer i grunnen heller ikke på hvem du er og hvordan systemene og relasjonene rundt deg, som du deltar i, faktisk fungerer?

Jeg forstår at mine spørsmål er provoserende, og det er meningen.

De få mennene jeg kjenner i disse selvutviklings-miljøene, og vi kvinner, savner dere. Vi ønsker deres deltagelse, slik at vi kan finne sammen i mer ærlige og autentiske møter. Om vi skal klare å bygge et samfunn med mer varme og sunn vekst, må vi aller først komme inn i kjernen av oss selv og stå stødig og trygt der, med stor kjærlighet og aksept for oss selv. Min påstand er at det er ikke bare kvinner som trenger å utvikle seg for å finne inn til kjernen av seg selv. For ja, som Jung kom frem til, og som i grunnen er den østlige filosofis grunnpilar, begge kjønn har feminine og maskuline sider. Jung kalte dem Anima og Animus, i øst heter de Shakti og Shiva. Dette paret går igjen i nesten all filosofi, om personlig vekst og væren.

Målet er å foredle seg selv, for å kunne spire og blomstre – for å kunne bli den man er ment å være.

Ingen ting er mer fantastisk, mer sexy og frigjørende for kvinnens energi enn å møte en mann i sin fulle styrke, trygghet og klarhet. En mann som innehar kontakt både med sin modne maskuline og feminine side, samtidig som han har kontakt med sine umodne deler.

Om vi alle, menn og kvinner, får til dette – denne dype klargjørende kontakten med oss selv, og kan stå i tillit og klarhet i alt det vi er – påstår jeg at vi får en bedre verden.

Hva tror du?

Skriv gjerne hva du tenker og føler rundt dette.

Og for ikke å glemme… Jeg gleder meg til å treffe deg på neste workshop 😉

<3 Karine

 

 

Legg inn en kommentar