«Do Good» prosjekt

Waterstone Norway

Bamboo Forest Cover Design

I 2011 var jeg med å stifte Waterstone Norway AS. I 2013 etablerte vi datterselskapet Waterstone Resource Fiber og utviklet konseptet «Bamboo Forest Cover Design». Det ble til med tanke på å vise hvordan mangfoldet og nytten av bambus kan komme jordbruket, i Afrika, til gode, både når det gjelder miljømessige, sosiale og økonomiske gevinster. WN analyserer et valgt landskap med hensyn til faktorer som jord- og vannforhold, høyde, skråning og lokalt klima. Landskapets potensiale for bambus henger da sammen med lokalsamfunnets behov og planer for å diversifisere landbruks- og skogbruksproduksjonen, for å produsere bioenergi til husholdningsbruk eller bioenergiproduksjon, og for industriell utvikling, markedsmuligheter og jobbskaping.

Det legges da til rette for utvikling og planlegging om hvilke bambus arter som skal plantes hvor og på hvilken skala, slik at samfunnenes behov blir dekket, samtidig som naturen ivaretas og beskytter stående naturskog. Det legges vekt på lokalt tilpassede arter der det er mulig, og det brukes alltid ikke-invanderende arter. Lokal arbeidskraft er alltid prioritert. Idag har vi tre kvinnegrupper på 24-30 i hver gruppe på landsbygda i Kenya som har lært å plante, drive og utnytte bambus. De er blitt trenet på workshops for å lære å lage og utnytte bambusen som råvare til ulike enkle produkter som kan selges på det lokale markedet.Det er satt opp et snekkerverksted på pilot plantasjene i Muranga der den lokale kvinnegruppen virker som spydspiss lærere for andre kvinnegrupper som kommer og lærer av dem. De produserer enten ved eller kull for matlaging og varme, lager sleiver og visper, kjevler og fat til eget bruk eller salg, og bruker de næringsrike bladene som te, eller fór til dyrene de har på sine små Shambar (gård). Produksjon av stokker til husbygging og gjerdestolper og også en populær vare.Bambus er et gress, men med noen karakteristikker som ligner trær og andre treaktige planter. Bambus vokser normalt godt i kombinasjon med andre planter (jordbruk) og trær (hagebruk) ved bruk av etablert agro-skogbruks praksis. WN kombinerer norsk kunnskap og kompetanse fra skogforvaltning og skogbrukslogistikk med unike erfaring fra å jobbe med bambus i afrikansk sammenheng.

For mer utfyllende informasjon om prosjektet gå til: Waterstone Norway-Resource Fiber