Gongbad og meditasjon

«HAPPINESS HAS ARRIVED»

Dette er utrykket folk bruker etter at de har deltatt på gongbad.

Når Gongene spilles skapes det en lyd med dype vibrasjoner som kan løse opp i fysiske, emosjonelle og mentale spenninger. Lydens vibrasjon kan på den måten ha en helende effekt på kropp, sjel og sinn. Det spilles også på syngeboller, shantichimes, shrudiboks og andre tradisjonelle instrumenter i tillegg til Gong Mesterens bruk av stemmen.

Gongen er et fantastisk spennende instrument som påvirker både deltakeren og den som spiller. La deg flyte med av gongens vibrasjoner, tillat tonene å trenge igjennom deg, og la deg synke inn i en dyp meditativ tilstand, den tilstand der kroppens egne helbredende egenskaper trer i kraft. Det er helt fantastisk. Dette er super deilig og revitaliserende.

Meditasjon forbedrer mental og fysisk helse – motstanden mot stress

Den største fordelen som skiller seg mest ut ifht meditasjon er at det bidrar til å redusere og forhindre stress. En studie publisert i januar 2017, utført av University of Georgetown, USA, fant at meditasjonstrening reduserte inflammatoriske hormonelle reaksjoner på stress. Denne strengt utformede kliniske studien fant objektive fysiologiske bevis på at bevisst meditasjon også motvirker angst.

Forskerne oppdaget at pasienter med en angstlidelse drastisk reduserte stresshormonresponsen og inflammatoriske hormonelle reaksjoner i stressende situasjoner etter å ha gått på meditasjonskurs. NB! Pasienter som tok et stressmestringskurs uten meditasjon hadde dårligere respons.


For påmelding send mail til: karine@yogahaven.no

For mer info gå til YogaHaven.no eller facebook/YogaHaven


Frekvens og vibrasjon – hjernen

Hjernen består av milliarder av hjerneceller som kommuniserer på kryss og tvers. Kommunikasjonen skjer ved hjelp av signalmolekyler og elektriske impulser (hjernebølger). Hjernen er elektrisk aktiv, natt og dag, hele livet. Hjernebølgene kan registreres på en dataskjerm ved å sette elektroder på hode/kraniet. Denne målemetoden kalles elektroencefalografi (EEG). Hjernebølgene svinger med forskjellig hastighet (frekvens) avhengig av bevissthetstilstand, og den påvirker vår generelle tilstand. Vil du slappe av, er det alfa bølgene du ved hjelp av meditasjon kan få tak i. Når du må være fokusert og konsentrert er det beta 1 bølgene.

Lyden av gong

Disse gamle instrumentene sies å være lyden av universet.
Det skapes et lydrom med revitaliserende toner og vibrasjoner for avspenning, ro og helbredelse.

Det er gjort et EKSPERIMENT i Romania hvor en Gongmester spilte og det ble observert effekt på hjernens celler.

Bølgetype Frekvens Aktive når:
DELTA 0,5-4 HZ Vi sover dypt.
THETA 4-8 HZ Det er rett før vi våkner eller faller i søvn.  Pluss ved sterke følelser. Hjernen arbeider her med dagens informasjon, og mange forskere mener at det er på dette stadiet hjernen sorterer, sammenligner og lagrer ny informasjon via «submodaliteter».
ALFA 8-12 HZ Vi er rolig og avslappet. Det er ulike måter å sette seg selv i alfa-tilstand på. Meditasjon og avspenningsøvelser, ofte kombinert med ditt eget pustemønster (puste dypt og rolig med magen) er en metode. Bruk av spesielle typer musikk er en annen. Når du befinner deg i alfa-tilstand flyter informasjon fritt mellom hjernehalvdelene (venstre- bevisste og høyre-ubevisste hjernedel). Alfa-tilstand frigjør fantasi og kreativitet, og bidrar til inspirasjon, raskere innlæring og bedre hukommelse. Når du befinner deg i alfa-tilstand er heller ikke hjernen i kontrollmodus.
SMR 13-15 HZ Vi er i fysisk ro.
BETA 1 16-22 HZ hjernen fokuserer eller lærer noe nytt. Dette er den tilstanden vi stort sett befinner oss i når vi arbeider og gjør våre daglige gjøremål.
BETA 2 22-35 HZ Vi er stresset, redd eller bekymret.
GAMMA 36-42 HZ Vi er ekstremt fokusert, på grensen til det ekstatiske.