Ragnhild Sæter

«Karine er for meg en coach jeg har utrolig tillit til. Måten hun klarer å møte meg og min verden på er faktisk ikke noe annet enn fantastisk. Jeg er EVIG takknemlig. Hvis jeg skal utpeke hva jeg mener er Karine’s sterkeste side så må det være hennes naturlige evne til å romme alt som er, uansett.»